Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Op jouw vraag, een vraag van een relevante derde (vb. psychiater, school, CLB, ...), of ons voorstel kunnen we een diagnostisch onderzoek verrichten.

Mogelijkheden zijn: intelligentieonderzoek (IQ), sterkte-zwakte-analyse, indicatie- en/of diagnosestelling van AutismeSpectrumStoornis (ASS) evenals indicatie- en/of diagnosestelling van AandachtsDeficiëntieHyperactiviteitsStoornis (ADHD).

Deze screenings en testings kunnen zowel voor kinderen, jongeren (tot en met 16 jaar) als volwassenen (vanaf 17 jaar) worden aangevraagd.

In een eerste gesprek met de psychologe wordt, naar aanleiding van ingevulde screeningsvragenlijsten, samen met jou bekeken welke (sub)testen nodig zijn.

Afhankelijk daarvan worden verdere concrete afspraken gemaakt in functie van de verdere afname, de timing en de kostprijs.