Placeholder image

Op jouw vraag, een vraag van een relevante derde (vb. psychiater, school, CLB, ...), of ons voorstel kunnen we een diagnostisch onderzoek verrichten.

Mogelijkheden zijn: intelligentieonderzoek (IQ), sterkte-zwakte-analyse, indicatie- en/of diagnosestelling van AutismeSpectrumStoornis (ASS) evenals indicatie- en/of diagnosestelling van AandachtsDeficiëntieHyperactiviteitsStoornis (ADHD).

Deze screenings en testings kunnen zowel voor kinderen, jongeren (vanaf 8 jaar tot en met 16 jaar) als volwassenen (vanaf 17 jaar) worden aangevraagd.

In een eerste gesprek met de psychologe/psycholoog (60 min. - 80 euro) wordt samen met jou bekeken welke (sub)testen al dan niet nodig zijn. Afhankelijk daarvan worden verdere concrete afspraken gemaakt in functie van de verdere afname, de timing en de kostprijs.

Het voorstel tot een dergelijke specifieke testing is vrijblijvend en wordt in nauw overleg met de psychologe/psycholoog op maat gemaakt. Wij streven naar het afstemmen van onze professionele expertise op wat jij nodig hebt én wenst.“Pas wanneer er zich barsten in ons leven opdringen, is er tijd om de chaos even aan ons voorbij te laten razen en stil te staan bij wat er eigenlijk allemaal misloopt.” – Dirk De Wachter –.