Via onze psychotherapie kunnen we begeleiding en ondersteuning bieden bij psychosociale moeilijkheden en psychiatrische stoornissen. Aan benarde situaties zoals werkloosheid of een ongeneeslijke ziekte kan de therapie uiteraard niets veranderen. Doch kunnen we samen met jou naar constructieve manieren zoeken om met dergelijke onaangename situaties aan de slag te gaan, zodat deze dragelijk worden.
Kortom, iedereen met kleine of grote levensvragen is welkom! Jong en oud … en zowel als individu, als paar (eender welke relatie) of als groep.

Voorbeelden van levensvragen zijn:

 • Rouwverwerking (vb. overlijden, ontslag, (v)echtscheiding, …)
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (vb. ziekte, ongeval, seksueel misbruik, …)
 • Relatie- of gezinsproblemen
 • Sociale emotionele en/of gedragsproblemen (vb. verhoogde prikkelbaarheid, eetproblemen, slaapproblemen, concentratietekort, motivatieverlies, slechte school- of werkprestaties, opstandig gedrag, liegen, verbale of fysieke agressie, ...)
 • Communicatieproblemen (vb. zich niet durven uiten, moeilijk contact maken, niet kunnen omgaan met gezag, …)
 • Gevoelens van ontevredenheid of vermoeidheid (vb. op professioneel vlak, op relationeel vlak, op persoonlijk vlak, …)
 • Stress of psychosomatische klachten (vb. hoofdpijn, gespannenheid, slapeloosheid, lusteloosheid, hyperventilatie, huilbuien, …)
 • Burn-out
 • Persoonlijke levensvragen omtrent identiteit, zelfvertrouwen, assertiviteit, seksualiteit, …
 • Levensfasen (vb. puberteit, volwassenheid, kinderen krijgen, midlifecrisis, kinderen loslaten, pensionering, …)
 • Angsten
 • Depressie