Psychotherapie betekent samen zoeken naar mogelijkheden om een probleem, een klacht of een moeilijke situatie dragelijk te maken, en ze indien haalbaar weg te werken.

Samen met jouw je levenspuzzel (her)maken, wil zeggen dat we vertrekken vanuit jouw behoefte. We gaan aan de slag met jouw verhaal.

Dit betekent dat we rekening houden met jouw wensen. In overleg kijken we wat past; praten, speltherapie, medicatie of een combinatie, familie er wel of niet bij betrekken, kortdurend klachtgericht of uitgebreid persoonsgericht werken, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks samenkomen, individuele sessies, relatie- en/of gezinssessies, of een specifieke therapie volgen.
Neem gerust een kijkje in ons onderstaand aanbod en laat weten welk puzzelstukje jij wil proberen.


Placeholder image

Individuele sessies

Placeholder image

Relatie- en/of gezinssessies

Placeholder image

Wandeltherapie
Stappen & Klappen

Placeholder image

Tot rust komen in onze SereniTuin

Placeholder image

Mind full of Mindful?

Placeholder image

Zin-vol tekenen

Placeholder image

Speltherapie

Placeholder image

Tijd voor ACTie

Placeholder image

Schematherapie

Placeholder image

Rouwbegeleiding

Placeholder image

Stress- en burn-out-begeleiding

Placeholder image

Diagnostisch onderzoek

Placeholder image

Gedrags- en drijfverenanalyse
(DISC)

Placeholder image

Weblectures

Als integratieve psychotherapiepraktijk kunnen we goed inspelen op jouw wensen. We hebben brede kennis en ervaring, waardoor we gericht te werk kunnen gaan en de therapie kunnen aanpassen aan jouw expliciete of impliciete vraag. Er worden linken gelegd met de medische wereld en we maken gebruik van volgende psychotherapeutische referentiekaders(1):

  • Psychoanalytische en psychodynamische oriëntatie
  • Gedrags- en cognitieve oriëntatie
  • Systemische en familiale oriëntatie
  • Experientiële, persoonsgerichte en humanistische oriëntatie


Toch, willen we vooral vertrekken vanuit ons buikgevoel.
Onze professionaliteit ontstaat en bestaat uit een combinatie van het mens- en cliëntgerichte met het klinische.

Kortom, in ‘De Puzzel’ krijg je een aanpak op maat. Het uiteindelijke doel is dat je voldoende handvaten hebt aangeleerd om zelf (terug) op weg te gaan.

Wanneer we je toch niet verder kunnen helpen, verwijzen wij jou zo gericht mogelijk door. Hier kan je natuurlijk ook zelf naar vragen. Onze nauwe samenwerking met verschillende partners vormt hierbij een groot pluspunt.

Zowel de sessies met jou als de overlegmomenten met andere hulpverleners zijn uiteraard steeds vertrouwelijk(²).(1)Deze referentiekaders zijn gefundeerd op de in wetenschappelijk onderzoek verkregen empirische evidentie (evidence-based) en berusten op de consensus tussen vakgenoten (consensus-based).

(²)Artikel 458 van het Strafwetboek stelt het bekendmaken van geheimen die werden toevertrouwd omwille van een bepaalde staat of beroep strafbaar. Het gaat hier aldus om een zwijgplicht ten voordele van de vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en de cliënt.