TEAM.
Together Everyone Achieves More.

De teamwerking zetten we graag als grootste troef van Praktijk De Puzzel in de verf!

Naast onze multidisciplinariteit, zijn we immers goed op elkaar afgestemd. We fungeren niet alleen in functie van cliënten als elkaars back-up of intervisie-maatje; we zijn ook persoonlijk met elkaar verbonden vanuit een gelijkaardige visie op het leven. Eerlijkheid, loyaliteit en mensgerichtheid staan centraal in team De Puzzel, zowel naar elkaar, naar onszelf, als naar de cliënt. Juist omwille van deze waarden bestaat ons team niet uit ‘standaard’ psychologen of psychotherapeuten; we kiezen ervoor om ook andere hulpverleningswegen te kunnen inslaan en zo constructiever op maat te kunnen werken. Bijgevolg vindt er steeds vooreerst een gratis verkennend gesprek plaats, waarin de verwachtingen van zowel begeleider als cliënt op elkaar worden afgestemd. Een dergelijk verkennend gesprek zal dan ook plaatsvinden bij de collega die het meest aangewezen is om de hulpvraag op te nemen.

Samen… tot het laatste stukje past!

Sylvia Merckx

Praktijkcoördinatrice
Integratief psychotherapeute

Coördinatrice De Puzzel
Integratief psychotherapeute
Wandeltherapeute
Criminologe
Hulpverlener in de Geestelijke Gezondheidszorg
Leerkracht
Life Space Crisis Intervention (begeleider en opleider)
Opgeleid tot ‘Zinvol tekenen met kinderen en jongeren’
Begeleider in 'Acceptance and Commitment Therapy'
Rouw- en verliesconsulente

Individuele therapie kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen*
Relatietherapie
Gezinstherapie
Specifieke therapieën (wandeltherapie, tot rust komen in de SereniTuin, mindfulness, zinvol tekenen, speltherapie, rouwbegeleiding, ACT, schematherapie)


Niels Vanpol

Mede-coördinator
Criminoloog

Mede-coördinator
Integratief psychotherapeut
Criminoloog
Hulpverlener in de Geestelijke Gezondheidszorg
EMDR-therapeut i.o.


Individuele therapie jongeren en volwassenen*
Relatietherapie
Forensische (psychiatrische) zorg
Afname en terugkoppeling risicotaxaties


An Huls

Begeleider in ACT
Familiaal bemiddelaar

Begeleider in 'Acceptance and Commitment Therapy'
Erkend familiaal bemiddelaar
Maatschappelijk werker
Docent Hogeschool (o.a. rouwbegeleiding)
Trajectbegeleider


Individuele, relationele en gezinsbegeleiding*
ACT voor volwassenen
ACT for kids
Persoonlijke ontwikkeling
Verbindend communiceren: in interactie met jezelf en met anderen
Trajectbegeleiding
Familiale, relatie-, echtscheidings- en ouderschapsbemiddeling
Rouwbegeleiding

Suzanne Smit

Integratief psychotherapeute
Transformatiecoach

Integratief psychotherapeute
Transformatiecoach
Communicatiewetenschapper
VoedingsconsulenteIndividuele therapie volwassenen en ouderen*
In je eigen kracht leren staanIris Biesmans

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe
Psychodiagnostiek

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe
Afname en terugkoppeling testings bij kinderen en jongeren
(IQ, concentratie, ADHD, ASS, …)

Davy Van Dyck

Klinisch psycholoog
Psychodiagnostiek

Klinisch psycholoog
Begeleider in 'Acceptance and Commitment Therapy'
Aanvullende opleidingen: Verbindende communicatie - Life Space Crisis Intervention - Psychologische gevolgen van seksueel misbruik - Alcohol- en drugproblematiek - Intuïtieve ontwikkeling - Psychopathologie en persoonlijkheidsstoornissen - Hechtingsproblematiek - Forensische behandelinterventies.


Individuele therapie jongeren, volwassenen en ouderen*
ACT voor volwassenen
Verbindend communiceren
Hulpverlening bij verslavingen
Hulpverlening bij persoonlijkheidsproblematiek
Afname en terugkoppeling testings bij kinderen, jongeren en volwassenen
(IQ, concentratie, ADHD, ASS, …)

Lucca Bruyneel

Psychologisch consulente
Begeleider weblectures

Psychologisch consulente
EMDR-therapeute i.o.   

Individuele therapie jongeren, volwassenen en ouderen*
Specifieke therapie gericht op zelfzorg
Begeleider weblectures (thema's: Zelfzorg, Eenzaamheid anders bekeken, Wanneer angst ons leven beheerst)
Afname en terugkoppeling testings bij kinderen, jongeren en volwassenen
(IQ, concentratie, ADHD, ASS, …)


Joke Jaspers

Stress- en burn-out-coach
Opvoedkundige

Stress- en burn-out-coach
Opvoedkundige
Criminologe
DISC-consulente
Kindercoach
Integratief psychotherapeute i.o.

Individuele therapie kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen*
Gezinstherapie
Begeleiding in gedrags- en emotionele problemen
Begeleiding in stress en burn-out

Lucifer

Therapiekat

Therapiekat
Katviseur

Er gewoon zijn
Je tot rust laten komen
Je innerlijke kind oproepen
Je geheimen bewaren


*De individuele therapie kan bestaan uit praat-, spel-, creatieve, wandel- en/of een andere specifieke therapie. We zoeken samen wat bij jou past.