TEAM.
Together Everyone Achieves More.

De teamwerking zetten we graag als grootste troef van Praktijk De Puzzel in de verf!

Naast onze multidisciplinariteit, zijn we immers goed op elkaar afgestemd. We fungeren niet alleen in functie van cliënten als elkaars back-up of intervisie-maatje; we zijn ook persoonlijk met elkaar verbonden vanuit een gelijkaardige visie op het leven. Eerlijkheid, loyaliteit en mensgerichtheid staan centraal in team De Puzzel, zowel naar elkaar, naar onszelf, als naar de cliënt. Juist omwille van deze waarden bestaat ons team niet uit ‘standaard’ psychologen of psychotherapeuten; we kiezen ervoor om ook andere hulpverleningswegen te kunnen inslaan en zo constructiever op maat te kunnen werken. Bijgevolg vindt er steeds vooreerst een gratis verkennend gesprek plaats, waarin de verwachtingen van zowel begeleider als cliënt op elkaar worden afgestemd. Een dergelijk verkennend gesprek zal dan ook plaatsvinden bij de collega die het meest aangewezen is om de hulpvraag op te nemen.

Samen… tot het laatste stukje past!

SYLVIA MERCKX

Praktijkcoördinatrice
Integratief psychotherapeute

Coördinatrice De Puzzel
Integratief psychotherapeute
Wandeltherapeute
Criminologe
Hulpverlener in de Geestelijke Gezondheidszorg
Leerkracht
Life Space Crisis Intervention – coach
Opgeleid tot ‘Zinvol tekenen met kinderen en jongeren’
Begeleider in 'Acceptance and Commitment Therapy'


Individuele therapie kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen*
Relatietherapie
Gezinstherapie
Specifieke therapieën (wandeltherapie, tot rust komen in de SereniTuin, mindfulness, zinvol tekenen, speltherapie, rouwbegeleiding, ACT, Schematherapie)


Niels Vanpol

Mede-coördinator
Criminoloog

Mede-coördinator
Integratief psychotherapeut
Criminoloog
Hulpverlener in de Geestelijke GezondheidszorgIndividuele therapie jongeren en volwassenen*
RelatietherapieFien Ceulemans

Seksuologe & relatietherapeute
Oplossingsgericht therapeute

Seksuologe
Relatietherapeute
Oplossingsgericht therapeute i.o.


Individuele therapie jongeren en volwassenen*
Sekstherapie
Relatietherapie
Gezinstherapie

Traumatherapie


Steffie Vanhoudt

Klinisch psychologe
Psychodiagnostiek

Klinisch psychologe
Gedragstherapeute i. o.
Bijscholingen rond verslaving, rouw, motiverende gesprekvoering, …


Individuele therapie volwassenen en ouderen*
Schematherapie
Hulpverlening bij verslavingen
Hulpverlening bij persoonlijkheidsproblematiek
Afname en terugkoppeling testings bij volwassenen
(IQ, concentratie, ADHD, ASS, …)

An Huls

Begeleider in ACT
Familiaal bemiddelaar

Begeleider in 'Acceptance and Commitment Therapy'
Erkend familiaal bemiddelaar
Maatschappelijk werker
Leerkracht
Trajectbegeleider


Individuele, relationele en gezinsbegeleiding*
Persoonlijke ontwikkeling
Verbindend communiceren: in interactie met jezelf en met anderen
Trajectbegeleiding
Familiale, relatie-, echtscheidings- en ouderschapsbemiddeling


Suzanne Smit

Integratief psychotherapeute
Transformatiecoach

Integratief psychotherapeute
Coach
Communicatiewetenschapper
VoedingsconsulenteIndividuele therapie volwassenen en ouderen*
In je eigen kracht leren staanIris Biesmans

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe
Psychodiagnostiek

Klinisch kinder- en jeugdpsychologeIndividuele therapie kinderen, jongeren en jongvolwassenen*
Afname en terugkoppeling testings bij kinderen en jongeren
(IQ, concentratie, ADHD, ASS, …)

Liesl Heirwegh

NL diploma psychologie
Seksuologisch consulente & gendertherapeute

NL diploma psychologie
Seksuologisch consulente
Maatschappelijk werker
Psychosociaal begeleider jeugdzorg
Bijscholingen rond ASS, ADD/ADHD, traumaverwerking,
rouw, HSP en burn-out


Individuele therapie jongeren, volwassenen en ouderen*
Gendertherapie (‘LGTB met specialisatie in Transgenders’)
Relatietherapie en gezinsbegeleiding (specialisatie multiculturele aspecten)

Davy Van Dyck

Klinisch psycholoog
psychodiagnostiek

Klinisch psycholoog
Aanvullende opleidingen: Verbindende communicatie - Life Space Crisis Intervention - Psychologische gevolgen van seksueel misbruik - Alcohol- en drugproblematiek - Intuïtieve ontwikkeling - Psychopathologie en persoonlijkheidsstoornissen - Hechtingsproblematiek - Forensische behandelinterventies.


Individuele therapie jongeren, volwassenen en ouderen*
Verbindend communiceren
Hulpverlening bij verslavingen
Hulpverlening bij persoonlijkheidsproblematiek
Afname en terugkoppeling testings bij kinderen, jongeren en volwassenen
(IQ, concentratie, ADHD, ASS, …)

Lucca Bruyneel

Toegepast psychologe
Begeleider weblectures

Toegepast psychologeIndividuele therapie jongeren, volwassenen en ouderen*
Specifieke therapie gericht op zelfzorg
*De individuele therapie kan bestaan uit praat-, spel-, creatieve, wandel- en/of een andere specifieke therapie. We zoeken samen wat bij jou past.