Placeholder image


Placeholder image
Placeholder image


Sylvia Merckx (°1988) studeerde in 2010 af als master in de Criminologische Wetenschappen, waarbij ze reeds werkervaring opdeed in het regionaal open jeugdcentrum Mechelen. Vervolgens vervolledigde ze de lerarenopleiding, waarbij ze les gaf aan delinquente jongeren in de gemeenschapsinstelling ‘De Grubbe’ te Everberg. Daarbovenop finaliseerde ze een jaar later de opleiding ‘Geestelijke Gezondheidszorg’, waarbij ze grootste onderscheiding behaalde met dank aan de door haar ontwikkelde groepstraining ‘Sociale Vaardigheden’, die ze gaf aan zorgbehoevende personen met een interneringsstatuut in de strafinrichting Leuven Hulp. Hieropvolgend werd Sylvia tewerkgesteld in de gemeenschapsinstelling ‘De Grubbe’, waar zij vooreerst als leerkracht en nadien als opvoedster instond voor de sociale, psychologische en pedagogische omkadering van de jongeren. Van hieruit maakte zij in 2015 de overgang naar het Schakelteam Internering Vlaams-Brabant, met als doel zorgbehoevende mannen en vrouwen met een interneringsstatuut op de juiste plaats binnen het zorgcircuit terecht te laten komen. Vanuit deze ervaringen in het hulpverleningslandschap, richtte Sylvia 'De Puzzel' op. Hier vervult zij momenteel de functie van coördinatrice en integratief psychotherapeute.

Placeholder image

Niels Vanpol (°1989) begon in 2007 aan zijn 4-jarige basisopleiding Criminologische Wetenschappen, dewelke hij als master succesvol beëindigde in 2011. Om zich verder te verdiepen in de psyche van de mens, doorliep hij met succes de opleiding ‘Geestelijke Gezondheidszorg’. Hierbij deed hij reeds werkervaring op met slachtoffers van misdrijven op de dienst politionele slachtofferbejegening van de lokale politie. Na zijn studiecarrière begon Niels te werken in de gemeenschapsinstelling ‘De Grubbe’ te Everberg, waar hij met delinquente jongeren aan de slag ging met het oog op hun herstel- en resocialisatieproces. Vervolgens maakte Niels in 2013 de overgang naar het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem. Tot op heden bekleedt hij daar de functie van criminoloog, waarin hij samen met een multidisciplinair team zorgbehoevenden met een interneringsstatuut behandelt en begeleidt in hun resocialiseringsproces. Tegelijkertijd schoolt Niels zich bij als integratief psychotherapeut.

Placeholder image


Laura Bex (°1990) studeerde in 2014 af als master in de Psychologie. Na haar studies trok zij voor een half jaar richting Uganda; daar hielp zij met de verdere uitbouw van een project rond traumatherapie voor voormalige kindsoldaten. Na haar terugkeer deed ze werkervaring op in het psychiatrisch ziekenhuis Asster. Hier werkte ze eerst als patiëntenbegeleidster op de afdeling voor mensen met een psychotische stoornis. Vervolgens stond zij in 2015 en 2016 als psychologe in voor zowel individuele als verschillende groepstherapieën op de afdeling voor mensen met een seksuele gedragsstoornis. Hierop aansluitend ging zij aan de slag als klinisch psychologe in een ambulant centrum, waar zij ervaring opdeed in de therapeutische behandeling van mensen met een verslavingsproblematiek. In april 2017 maakte zij de overgang naar het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem, waar zij als psychologe tot op heden deel uitmaakt van een multidisciplinair team dat zorgbehoevenden met een interneringsstatuut behandelt en begeleidt in hun rehabilitatieproces. Momenteel rondt zij een postgraduaat af in de psychodiagnostiek. Zij is erkend psycholoog bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 902114268), lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en lid van de Belgische Federatie voor Psychologen.

Placeholder image


Fien Ceulemans (°1991) is al lange tijd gefascineerd door de mens en diens gedrag en gedachten. Dit uitte zich in het volgen van een bachelor psychologie, waarna ze een bijkomende master in de seksuologie startte. Hier ging ze pas echt actief aan de slag met de systemen van de mens, vooral de familiale en seksuologische wetenschappen. In 2015 werd zij geaccepteerd om deel te nemen aan het EFPSA congress “Back to the roots of psychology and sexuality” in Tsjechië, waar tal van workshops en lezingen werden gegeven rond psychologie en seksualiteit. Vervolgens heeft ze zich in 2016 aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en ging sinds dat jaar aan de slag als zelfstandig therapeute met het geven van sekstherapie, relationele therapie en psycho-educatie. Het aansnijden van taboethema’s en het bespreekbaar maken van onderwerpen die vaak als moeilijk aanvoelen, zijn voor Fien geen probleem. Hiervoor blijft Fien zich bijscholen; zo volgde zij in 2017 nog een studiedag bij Urobel vzw over andrologie en transgenderisme. Na twee jaar als relationele therapeute, seksuologe en hulpverlener, wakkerde de interesse tot het geven van bredere hulpverlening aan. Bijgevolg is Fien in 2017 gestart met een 4-jarig postgraduaat in de oplossingsgerichte therapie. Hier verdiept zij zich in de wereld van de psychotherapie bij kinderen en volwassenen.

Placeholder image


Steffie Vanhoudt (°1994) studeerde in 2018 af als master in de Psychologie. Doorheen haar studies ontwikkelde ze een grote interesse voor het samenwerken met volwassenen en ouderen. Deze interesse werd bevestigd tijdens haar observatiestage in het Crisis Interventiecentrum voor Ouderen te Gasthuisberg in Leuven en haar stage in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem. Haar jeugdig enthousiasme en passie voor dit werkveld zorgde ervoor dat ze in juni 2018 op haar stageplaats in het OPZC in Rekem kon starten als klinisch psychologe. Ze werkt hierbij in een multidisciplinair team dat zorgbehoevenden met een interneringsstatuut behandelt en begeleidt in hun resocialiseringsproces. Zo geeft zij zowel individuele sessies als groepssessies. Zij is erkend psychologe bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 942119410).