Placeholder image


Placeholder image
Placeholder image

Niels Vanpol (°1989) begon in 2007 aan zijn 4-jarige basisopleiding Criminologische Wetenschappen, dewelke hij als master succesvol beëindigde in 2011. Om zich verder te verdiepen in de psyche van de mens, doorliep hij met succes de opleiding ‘Geestelijke Gezondheidszorg’. Hierbij deed hij reeds werkervaring op met slachtoffers van misdrijven op de dienst politionele slachtofferbejegening van de lokale politie. Na zijn studiecarrière begon Niels te werken in de gemeenschapsinstelling ‘De Grubbe’ te Everberg, waar hij met delinquente jongeren aan de slag ging met het oog op hun herstel- en resocialisatieproces. Vervolgens maakte Niels in 2013 de overgang naar het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem. Tot op heden bekleedt hij daar de functie van criminoloog, waarin hij samen met een multidisciplinair team zorgbehoevenden met een interneringsstatuut behandelt en begeleidt in hun resocialiseringsproces. Tegelijkertijd schoolt Niels zich bij als integratief psychotherapeut.

Placeholder image


Sylvia Merckx (°1988) studeerde in 2010 af als master in de Criminologische Wetenschappen, waarbij ze reeds werkervaring opdeed in het regionaal open jeugdcentrum Mechelen. Vervolgens vervolledigde ze de lerarenopleiding, waarbij ze les gaf aan delinquente jongeren in de gemeenschapsinstelling ‘De Grubbe’ te Everberg. Daarbovenop finaliseerde ze een jaar later de opleiding ‘Geestelijke Gezondheidszorg’, waarbij ze grootste onderscheiding behaalde met dank aan de door haar ontwikkelde groepstraining ‘Sociale Vaardigheden’, die ze gaf aan zorgbehoevende personen met een interneringsstatuut in de strafinrichting Leuven Hulp. Hieropvolgend werd Sylvia tewerkgesteld in de gemeenschapsinstelling ‘De Grubbe’, waar zij vooreerst als leerkracht en nadien als opvoedster instond voor de sociale, psychologische en pedagogische omkadering van de jongeren. Van hieruit maakte zij in 2015 de overgang naar het Schakelteam Internering Vlaams-Brabant. Binnen het Schakelteam zorgt zij tot op heden dat zorgbehoevende mannen en vrouwen met een interneringsstatuut op de juiste plaats binnen het zorgcircuit terecht komen. Ter bijscholing is Sylvia i.o. tot integratief psychotherapeute.