Placeholder image

Verkennend gesprek

Geven van info
en uitwisselen van verwachtingen

 


GratisPlaceholder image

Individuele sessies

Intake
          (eerste gesprek)

60 min.


80 euro


Individuele sessie
          (enkel met cliënt)

60 min.


80 euro


Individuele sessie
          (met ondersteuning van belangrijke derden,
          zoals partner, kinderen, ouders, collega, ...)

60 min.


80 euro (in totaal)


Huisbezoek
          (Indien je niet mobiel bent of indien de begeleiding dit vereist.)

60 min.


80 euro + vervoer*


Bovenstaande prijzen worden per sessie weergegeven, doch omvatten een totaalpakket om kwalitatieve zorg te garanderen.
Naast de sessies, bestaat de begeleiding uit de nodige verslaggeving, overdracht met relevante derden (indien gewenst), evenals essentiële opvolging naast de sessies. Wij kiezen er bovendien voor om geen onderscheid te maken tussen enerzijds individuen, koppels en gezinnen, en anderzijds dag-, avond-, week- en weekenduren, zodat we flexibel en op maat kunnen werken.

Placeholder image

Relatie- en/of gezinssessies

Intake
          (eerste gesprek)

60 min.


80 euro (in totaal)


Sessie met partner en/of groep
          (zoals liefdespartner, kind, ouder, collega, gezin, peergroup, ...)

60 min.


80 euro (in totaal)


Sessie met individu
          (i.f.v. de relatie- en/of gezinstherapie)

60 min.


80 euro (in totaal)


Huisbezoek
          (Indien je niet mobiel bent of indien de begeleiding dit vereist.)

60 min.


80 euro + vervoer*


Bovenstaande prijzen worden per sessie weergegeven, doch omvatten een totaalpakket om kwalitatieve zorg te garanderen.
Naast de sessies, bestaat de begeleiding uit de nodige verslaggeving, overdracht met relevante derden (indien gewenst), evenals essentiële opvolging naast de sessies. Wij kiezen er bovendien voor om geen onderscheid te maken tussen enerzijds individuen, koppels en gezinnen, en anderzijds dag-, avond-, week- en weekenduren, zodat we flexibel en op maat kunnen werken.

Placeholder image

Wandeltherapie
Stappen & Klappen

Placeholder image

Tot rust komen in onze SereniTuin

Placeholder image

Mind full of Mindful?

Placeholder image

Zin-vol tekenen

Placeholder image

Speltherapie

Placeholder image

Tijd voor ACTie

Placeholder image

Schematherapie

Placeholder image

Rouwbegeleiding

Placeholder image

Stress- en burn-out-begeleiding

Onze therapievormen volgen de tijden en de tarieven zoals vermeld bij de individuele en relatie- of gezinstherapie.

Bovenstaande prijzen worden per sessie weergegeven, doch omvatten een totaalpakket om kwalitatieve zorg te garanderen.
Naast de sessies, bestaat de begeleiding uit de nodige verslaggeving, overdracht met relevante derden (indien gewenst), evenals essentiële opvolging naast de sessies. Wij kiezen er bovendien voor om geen onderscheid te maken tussen enerzijds individuen, koppels en gezinnen, en anderzijds dag-, avond-, week- en weekenduren, zodat we flexibel en op maat kunnen werken.

Placeholder image

Diagnostisch onderzoek

Mogelijkheden zijn: intelligentieonderzoek (IQ), sterkte-zwakte-analyse, indicatie- en/of diagnosestelling van AutismeSpectrumStoornis (ASS) evenals indicatie- en/of diagnosestelling van AandachtsDeficiëntieHyperactiviteitsStoornis (ADHD).

Deze screenings en testings kunnen zowel voor kinderen, jongeren (vanaf 8 jaar tot en met 16 jaar) als volwassenen (vanaf 17 jaar) worden aangevraagd.

In een eerste gesprek met de psychologe/psycholoog (60 min. - 80 euro) wordt samen met jou bekeken welke (sub)testen al dan niet nodig zijn. Afhankelijk daarvan worden verdere concrete afspraken gemaakt in functie van de verdere afname, de timing en de kostprijs.

Het voorstel tot een dergelijke specifieke testing is vrijblijvend en wordt in nauw overleg met de psychologe/psycholoog op maat gemaakt. Wij streven naar het afstemmen van onze professionele expertise op wat jij nodig hebt én wenst.

Placeholder image

Gedrags- en drijfverenanalyse
(DISC)

Het ontdekken van DISC en drijfveren hoeft niet moeilijk of duur te zijn. Via een goed gesprek, het doornemen van basisinformatie rond de gedragsstijl ('de 4 kleuren') en drijfveren kunnen we al een eerste peiling doen naar jouw voorkeuren. Op basis van deze peiling, krijg je enkele tips and tricks mee naar huis. Een andere mogelijkheid is een toelichting specifiek voor leidinggevenden of HR-personeel in functie van bijvoorbeeld werving en selectie, of als tool om teamdynamica te onderzoeken en te optimaliseren.

Wil je echter een grondige, betrouwbare analyse met een treffelijk rapport en een uitgebreide bespreking van de inhoud, dan is het noodzakelijk de testings af te nemen. We kiezen er bewust voor om enkel testings te gebruiken van een betrouwbare, betaalbare partner die zich ertoe verbindt om goed leesbare, gebruiksvriendelijke en praktisch toepasbare rapporten af te leveren. We staan alvast klaar om een grondige toelichting bij je persoonlijk rapport te geven.

Gezien de verschillende mogelijkheden aan jouw gewenste voorkeuren, stemmen we concrete afspraken in functie van de afname, de timing, de begeleiding en de kostprijs samen af. Vrijblijvende inlichtingen kunnen uiteraard op voorhand gevraagd worden.

Placeholder image

Weblectures

Weblectures

6 sessies (+/- 1uur per sessie)
& individuele terugkoppeling

120 euro (in totaal)


Indien je niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vragen wij je deze ten laatste 24 uur op voorhand af te zeggen. Houd rekening met extra kosten indien je niet tijdig afzegt.

Terugbetaling vanuit de mutualiteit is mogelijk. Meer informatie vind je hier.* De onkosten betreffende het vervoer zullen samen met jou gedurende het eerste contact worden berekend en afgesproken.