Placeholder image

Tijdens groepssessies vindt de therapie in een kleine groep plaats. Voor sommige mensen is deze vorm van therapie meer aangewezen dan individuele sessies; men vindt (h)erkenning en steun bij anderen, omdat deze ongeveer hetzelfde doormaken. Het gevoel van veiligheid is hierbij zeer belangrijk. 

Om een veilige ruimte te kunnen garanderen, dient er met iedere kandidaat-deelnemer vooreerst een individueel gesprek met de psychotherapeut plaats te vinden. Hierin leren cliënt en psychotherapeut elkaar wat beter kennen, wordt er verhaal en informatie uitgewisseld en wordt er een schriftelijke overeenkomst van vertrouwelijkheid(1) opgemaakt. Bijgevolg is de beslissing om al dan niet aan groepstherapie deel te nemen zowel door jou als door ons gedragen.

Op jouw vraag of op ons voorstel kunnen groepsessies gecombineerd worden met individuele sessies en/of vormingen of trainingen.“Ze lachen om mij, omdat ik anders ben. Ik lach om hen, omdat ze hetzelfde zijn.” – Kurt Cobain -

(1)Hoewel de psychotherapeut zich aan het wettelijke beroepsgeheim dient te houden, hebben deelnemers van de groepstherapie geen dergelijke plicht. Dit kan een deelname aan groepstherapie afschrikken. Om hieraan tegemoet te komen, voorziet psychotherapiepraktijk De Puzzel in een eerste gesprek in duidelijke afspraken en het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst van vertrouwelijkheid. Bij deelnemers die de overeenkomst niet naleven, wordt de groepstherapie stopgezet.