Tijdens een vorming of training vindt een informatie- en/of oefenmoment rond een bepaald thema plaats.
Wij bieden volgende thema’s aan:

SOCIALE VAARDIGHEDEN


Card image cap

Niet zo handig met anderen? Vaak angst om anderen te benaderen? Of niet weten hoe anderen te benaderen?

Gedurende deze sessie(s) wordt je sociale redzaamheid bevorderd, zodat je je in verschillende sociale situaties die het dagelijks leven met zich meebrengt staande kan houden. Bijgevolg wordt gestreefd naar kennis over sociale vaardigheden, een uitbreiding van het sociale gedragsrepertoire en een toename van het zelfvertrouwen in sociale situaties.

Dit thema wordt gegeven in een groep van kinderen, een groep van jongeren of een groep van volwassenen.

COMMUNICEREN, COMMUNICEREN...
WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN

Card image cap

Communiceren doet iedereen iedere dag. Doch is het niet steeds zo gemakkelijk als het lijkt. Aangezien we allemaal individuen zijn en er verschillende soorten relaties bestaan tussen verschillende mensen, is het veel voorkomend dat de ene persoon anders naar de situatie kijkt dan de andere persoon. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om te proberen op dezelfde manier naar de situatie te kijken, zodat de communicatie vlot kan verlopen vanuit beide richtingen.

In deze sessie(s) word je er enerzijds toe gebracht de communicatie met een ander te begrijpen. Anderzijds reiken we je handvaten aan om vlot(ter) te communiceren. Dit thema wordt gegeven in een groep van kinderen, een groep van jongeren of een groep van volwassenen.

OMGAAN MET CRISISSITUATIES BIJ
JONGEREN

Card image cap

Een jongere in crisis… Wie heeft het nog niet meegemaakt? Maar… wie is er al in geslaagd hier op een goede manier mee om te gaan?
Een crisis dienen we te zien als een botsing tussen de noden van de jongere en de verwachtingen van de andere(n). Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dit onevenwicht proberen te herstellen.

In deze sessie(s) word je getraind in herstelgericht werken met jongeren. De vuistregel hier is om open te staan voor het standpunt van de jongere en het trachten te erkennen, zodat je het terug kan geven vanuit jouw waardenkader.

Dit thema wordt gegeven in een groep van volwassenen

STERKTEGERICHT DENKEN

Card image cap

In deze sessie(s) wordt enerzijds stilgestaan bij het belang van sterktegericht werken met mensen. Anderzijds reiken we je handvaten aan om anderen sterktegericht te benaderen.

Dit thema wordt gegeven in een groep van jongeren of een groep van volwassenen.


CONSTRUCTIEF DENKEN

Card image cap

Vaak denken we negatief over onszelf, terwijl dit niet nodig is. Ergens beseffen we dit wel, maar we slagen er niet in om het negatieve denken aan de kant te schuiven. Het lijkt sterker dan onszelf. Bijgevolg daalt het zelfvertrouwen, stralen we minder energie uit en krijgen we ook geen positieve reacties meer van anderen om uit deze cyclus te geraken.

Gedurende deze sessie(s) reiken we je handvaten aan om op een positieve manier te leren denken.

Dit thema wordt gegeven in een groep van jongeren of een groep van volwassenen.

VERHALEN VAN HOOP EN HERSTEL

Card image cap

Gedurende deze bijeenkomst maak je kennis met de andere kant van de medaille… Mensen met een psychische kwetsbaarheid getuigen over hun veerkracht.

Deze bijeenkomst wordt gegeven in een groep van jongeren of een groep van volwassenen.

Bovenstaande thema’s worden op geregelde tijdstippen in de praktijk georganiseerd. Data en inschrijvingsmogelijkheden vind je hier.

We kunnen de aangehaalde thema’s echter ook op verplaatsing organiseren (vb. in een bedrijf, in een school, in een instelling, …). Je kan de thema’s aanvragen in de vorm van een vorming (informatiemoment) of een training (informatie- en oefenmoment). Ook kan het gaan om een eenmalige bijeenkomst of opeenvolgende sessies. Wij bekijken graag samen met jou je wensen.

Indien je een vorming of training wilt organiseren omtrent een ander thema, mag je gerust contact opnemen. Wij bekijken graag samen of we een of meerdere sessies op maat kunnen maken.“Het probleem voor mensen met een open geest, is dat men daar voortdurend iets wil instoppen” – Terry Pratchett –