De Puzzel wordt erkend door onderstaande mutualiteiten. Per mutualiteit gelden andere regels en voorwaarden. Kijk deze goed na!

Placeholder image


Indien je lid bent van de CM, heb je als jongere recht op een terugbetaling van 50% per sessie voor maximum 24 sessies in totaal. Wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming is dat 75% per sessie voor maximum 24 sessies in totaal. Als volwassene heb je recht op een terugbetaling van 10 euro of respectievelijk 15 euro per sessie voor maximum 24 sessies in totaal.

Voorwaarde als jongere: Je hebt recht op kinderbijslag op de dag van de eerste sessie.

Hoe ga je te werk?

    1.   Je downloadt het aanvraagformulier hier.
    2.   Je laat het formulier invullen door ons.
    3.   Je brengt je aanvraagformulier binnen bij een kantoor van CM.
    4.   De terugbetaling wordt op je bankrekening gestort.
    5.   Let op: Wanneer je ouder dan 18 jaar bent, dien je een bewijs van kinderbijslag toe te voegen.

Meer info kan je vinden op volgende website of bij een CM-kantoor in je buurt.

Placeholder image

Indien je lid bent van Partena, heb je als jongere of volwassene met een chronische ziekte recht op een terugbetaling van 20 euro per sessie. Voor jongeren wordt tot 6 sessies per jaar terugbetaald; voor volwassenen met een chronische ziekte is dat tot 12 sessies per jaar.

Voorwaarde:

- Als jongere: Je hebt recht op kinderbijslag op de dag van de eerste sessie.

- Als volwassene: Het gaat om aandoeningen die voorkomen op de lijst van chronische ziekten van de Europese Commissie

Hoe ga je te werk?

Meer info kan je vinden op volgende website of bij een Partena-kantoor in je buurt.
Placeholder image


Indien je lid bent van VNZ, heb je als jongere en volwassene recht op een terugbetaling van 10 euro per sessie. Deze tegemoetkoming is beperkt tot maximum 100 euro voor jongeren tot en met 18 jaar en tot maximum 50 euro voor volwassenen vanaf 19 jaar.

Voorwaarde: De psychotherapeut dient erkend te zijn via de Belgische-Nederlandse vereniging voor Integratieve Psychologie vzw. Dit bewijs krijg je van ons mee.

Hoe ga je te werk?

Meer info kan je vinden op volgende website of bij een VNZ-kantoor in je buurt.

Placeholder image


Indien je lid bent van De Voorzorg, heb je als jongere recht op een terugbetaling van 20 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar. Wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming is dat 30 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar. Als volwassene heb je recht op een terugbetaling van 10 euro of respectievelijk 15 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

Voorwaarde als jongere: Je bent jonger dan 18 jaar.

Hoe ga je te werk?

    1.   Je krijgt het aanvraagformulier bij ons.
    2.   Je brengt je aanvraagformulier binnen bij een kantoor van De Voorzorg.
    3.   De terugbetaling wordt op je bankrekening gestort.

Meer info kan je vinden op volgende website of bij een kantoor van De Voorzorg in je buurt.


Placeholder image


Indien je lid bent van de LM, heb je als jongere en volwassene recht op een terugbetaling. Deze tegemoetkoming omvat 20 euro per sessie voor jongeren tot en met 18 jaar (beperkt tot maximum 120 euro per kalenderjaar) en 10 euro per sessie voor volwassenen vanaf 19 jaar (beperkt tot maximum 60 euro per kalenderjaar).

Voorwaarden:

   - De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie.
   - De psychotherapeut komt voor op de lijst van erkende psychotherapeuten van de Landsbond van LM.
   - De jongere of volwassene wordt doorverwezen door een arts, een CGG of een CLB.

Hoe ga je te werk?

    1.   Je krijgt het aanvraagformulier bij ons.
    2.   Je brengt je aanvraagformulier binnen bij een kantoor van LM.
    3.   De terugbetaling wordt op je bankrekening gestort.

Meer info kan je vinden op volgende website of bij een LM-kantoor in je buurt.