Dankzij het succes van onze eerste weblecture in Corona-tijden, hebben we de smaak te pakken gekregen. We zijn aldus volop bezig aan het uitwerken van volgende weblectures met nieuwe thema’s.

Maar wat is dat nu juist… een weblecture?

Een weblecture is een ‘lecture’ (een les of sessie) die je via het ‘web’ (bij ons Vimeo) kan bekijken. Deze sessies worden opgenomen en doorgestuurd, zodat je ze op eigen tempo kan bekijken en eventueel kan herbekijken. Om deze laagdrempelige begeleiding toch op maat te maken, voorzien wij bij elke weblecture in de mogelijkheid om op vaste tijdstippen contact met ons op te nemen. Dit kan via telefoon, chat, mail of videocall.

Onderstaande weblectures zullen op regelmatige tijdstippen worden georganiseerd, zodat het een soort van groepsweblecture is. Indien gewenst (en bij toestemming van alle partijen) kan er aldus contact worden gelegd met andere deelnemers, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Echter kunnen onderstaande weblectures ook individueel aangevraagd worden op eender welk moment. De tijdstippen waarop de sessies worden doorgestuurd evenals de tijdstippen waarop er een individuele terugkoppeling kan plaatsvinden, zullen dan onderling worden afgesproken.

“Ze lachen om mij, omdat ik anders ben. Ik lach om hen, omdat ze hetzelfde zijn.” – Kurt Cobain -.


OVERZICHT WEBLECTURES